Bolag och företagande

Bli en bättre företagare

styrka företagareAtt vara företagare handlar inte enbart om att sälja. Men det är vad många som startar företag fokuserar på. Kursutbudet är stort gällande hur man blir en bättre säljare och reklambolagen är tydliga med hur mycket reklam kan förändra försäljningssifforna. Självklart är det en viktig punkt. Den som inte säljer något kommer inte heller få in någon intäkt vilket snart leder till konkurs. Men att som företagare lägga för stor vikt vid försäljning (kommunikation mellan kund och företag) är en fara. Oavsett vilken bransch man är verksam inom handlar det även mycket om att bygga kommunikationsvägar som inte är till för att öka försäljningen.Ett exempel är att skaffa sig löpande information om sin bransch och om handel generellt. Driver man exempelvis en E-handel kan ett medlemskap på ehandel.se vara smart samt att följa twittertagen #ehandel. Här kan man få information och även vara med i diskussioner samt kommentera andras åsikter inom ämnet. Denna kommunikationskanal är inte i första hand till för att skaffa kunder utan för att hålla sig uppdaterad på vad som händer inom branschen. Samtidigt ska man komma ihåg att andra företagare alltid är möjliga samarbetspartners. Genom att lägga givande kommentarer på ett forum kommer man även få hjälp den dagen man behöver det.nätverkandeAtt nätverka med andra företag kan även ske genom lokala företagsorganisationer. Det finns i de flesta större städer och i vissa fall är det så lokala organisationer att det enbart gäller en stadsdel i staden. Att skapa kontakt med dessa föreningar är att skapa viktiga kontakter för framtiden. Detta gäller även om man i första hand driver en E-butik som inte alls är lokalt baserad gällande försäljningen. För tids nog behöver man hjälp – eller kan ge hjälp till någon som behöver det. Tids nog ger aktiva kommunikationskanaler resultat. Ingen vet vad framtiden har att ge och att då enbart titta på dagens försäljningssiffror utan att interagera med andra företag är att se allt för kortsiktigt.