Bolag och företagande

Den viktiga CE-märkingen

Det är mycket att tänka på när du startar ett nytt företag, eller kanske ska bygga ut den befintliga verksamheten. Från hur produktionslinjen ska bli så effektiv som möjligt, till bygglov och alla övriga regler som gäller.

Maskiner som du installerar i en produktionslinje måste vara CE-märkta, men räcker det att du köper en godkänd maskin? Svaret är faktiskt att hela produktionslinjen måste uppfylla kraven som helhet också. CE-märket har du säkert redan hört talas om, och vi har väl alla sett det på produkter vi har hemma, men vet du vad det innebär? En CE-märkning visar att tillverkaren intygar att varan uppfyller de europeiska kraven för hälsa, miljö, och säkerhet.

Hur påverkar kraven ditt företag?

Förutom att produkten du tillverkar kanske behöver CE-märkas, behöver du även CE-märka din produktionsanläggning. En CE-märkning visar att din anläggning uppfyller kraven för en säker arbetsmiljö, men även att du tar hänsyn till gällande miljökrav. Naturligtvis visar det kunder och samarbetspartners att du driver ett seriöst företag och är mån om att följa regelverket. Att du arbetar för de anställdas säkerhet och hälsa gör dig till en attraktiv arbetsgivare. För att uppfylla kraven kan du behöva ta hänsyn till flera olika föreskrifter. Låter det krångligt? Läs mer här!