Bolag och företagande

En bra arbetsmiljö

Arbetsmiljö är en väldigt omfattande term som inkluderar allt som påverkar anställda fysiskt, psykiskt eller socialt på ett sätt eller annat. Att skapa en bra arbetsmiljö är därför inte en liten uppgift, men den är viktiga både för anställda och för företaget.Olika arbetsplatser kommer att möta olika utmaningar som måste tacklas. Ett byggarbetsplats har ju inte samma förutsättningar som ett kontor, men det betyder inte att en av dem ska förväntas stå ut med störande element eller dåliga arbetsförhållanden av något slag.Ergonomi är en viktig aspekt av allt arbete och något alla arbetsgivare måste utforska noga. Redan när ett utrymme inreds för att användas som arbetsplats måste det finnas ett tydligt ergonomiskt tänkande för att skydda anställda hälsa, både på kort och på lång sikt. Arbetsmiljöverket har utförligt information om detta som alla arbetsgivare bör ta del av.Många behöver också titta extra noga på vilken ljudnivå en arbetsplats håller. Hur mycket buller stör skiljer sig från person till person, men även på något så enkelt som vårt humör. Att reducera buller till en acceptabel nivå är varje arbetsgivares skyldighet, men när det inte är möjligt måste de kunna erbjuda någon form av hörselskydd. På arbetsplatser där man både måste skydda sig från starka ljud men ändå kunna kommunicera med andra är det rekommenderat att använda sig av så kallat aktivt hörselskydd. Mer om detta och exempel på sådan teknologi går att finna hos Eartech.Den sociala aspekten av arbetsmiljön är i många fall den mest svårkontrollerade då den delvis beror på att varje anställd gör sitt för att bidra till en god social miljö. Som arbetsgivare är det viktigt att se till att hålla god kommunikation och att vara uppmärksam på relationerna på arbetsplatsen. Det ska också vara klart och tydligt att kränkande särbehandling inte accepteras på arbetsplatsen och alla anställda ska vara väl medveten om detta. Man ska också se till att etablera tydliga rutiner för hur detta ska hanteras om det dyker upp så den drabbade får hjälp så snabbt som möjligt.