Bolag och företagande

Översätt företagets årsredovisning

När du driver ett bolag som har internationella kontakter blir det aktuellt att anlita en översättare. Det gäller faktiskt även om du själv talar fler än ett språk. Visserligen är de allra flesta av oss minst tvåspråkiga, men det räcker inte alltid för att kunna skriva en text på fackspråk.

Vad är en årsredovisning?

Driver du vissa typer av företag är du skyldig enligt lag att redovisa dina räkenskaper för det gångna året. Lagen gäller för alla aktiebolag, men även för somliga handelsbolag samt ekonomiska föreningar. Ditt bolag eller förening som uppfyller kraven måste redovisa sina inkomster och utgifter. Redovisningen måste ske enligt praxis som tagits fram av Bokföringsnämnden. Många företagare tar hjälp av en revisor för uppgiften.

Att översätta en årsredovisning

Som företagare kan du förstås hamna i en situation där du antingen behöver översätta till eller från svenska. Det kan vara komplicerat att göra det själv. Översättare är vanligtvis experter inom en viss bransch. De är med andra ord inte bara kunniga i språken de översätter, utan känner till viktiga begrepp inom sitt område. I det här fallet handlar det om ekonomi. Att känna till det andra landets motsvarighet till Bokföringsnämnden till exempel. Läs mer här om du söker en duktig översättare.