Bolag och företagande

Undvik misstagen vid rekrytering

Varje dag någonstans är det någon som är mitt uppe i en rekryteringsprocess. Men trots all samlad erfarenhet som finns är det fortfarande många som gör ett eller flera misstag under denna process. Att veta vad dessa är kan därför vara väldigt värdefullt.

En dålig kravspecifikation

Ett allt för vanligt misstag händer redan vid formuleringen av kravspecifikationen. Detta kommer från att företag inte alltid har den bästa förståelsen för arbetsuppgifterna och vad de faktiskt letar efter i sin framtida medarbetare. Se därför till att spendera tid med att faktiskt granska arbetet och därmed vilka kvalifikationer som väger tyngst bland kandidaterna. Se sedan till att vara väldigt tydligt med detta i kravspecifikationen och undvik diffust eller flummigt språk när denne skrivs. För själva formuleringen kan man hitta bra tips på Företagande.se.

Orealistiska förväntningar

De flesta som öppnar upp sig för arbetssökande och förväntar sig hitta den absolut perfekta kandidaten kommer i regel bli missnöjd. Men det är inte bara lite besvikelse som man riskerar med detta, utan även en mer utdragen process och därför mer arbetstid som måste läggas ned i den. Att förstå vilka egenskaper och erfarenheter en kandidat snabbast kan skaffa sig när efter de faktiskt börjat jobba är däremot något man absolut borde inrikta sig på.

Nöja sig med bara intervjun

Personer vars CV och personligt brev gör dem tillräckligt intressant för att gå vidare får i regel komma in på en intervju. Företag väljer sedan ut den bästa kandidater efter detta. Men det finns ofta mer man kan göra för att få en djupare förståelse för den som söker. Exempelvis kan man använda sig av företaget Psykologisk Metod och få en rad olika tester man kan låta kandidaterna genomföra. Beroende på vilket jobb det handlar om kan det förstås också vara aktuellt att göra ett riktigt arbetsprov där kandidaten får visa upp vad de kan.

Rekrytera sig själv

Vi har alla våra egna bias och de kan vara svår att komma ifrån om man inte aktivt strävar efter att identifiera dem i det man gör. Vid rekrytering är det inte alls ovanligt att personer instinktivt letar sig till personer som påminner om dem själv. Undersökningar har visat att det finns ett stort värde i mångfald av bakgrund och synsätt i ett företag. Att hitta personer som kan tillföra denna mångfald bör absolut övervägas i en eller annan utsträckning.