Bolag och företagande

Vårda dina kunder och samarbetspartners

Såhär i juletider så är det ett perfekt läge på året att vårda sina relationer med redan existerande kunder samt olika samarbetspartners. Att skicka en fin liten julhälsning med en medföljande gåva är ett perfekt sätt att knyta ännu starkare band inför nästkommande år och även den framtid som följer.Det finns som alla egna företagare vet en otroligt massa saker att tänka på för den som driver ett eget företag. Att vårda sina nuvarande kunder samt viktiga samarbetspartners är två av dessa som hör till de allra viktigaste. Utan kunder är det uppenbart svårt att driva någonting vidare då man inte kommer ha några intäkter och utan viktiga samarbetspartners så kan det vara svårt att leverera de resultat man vill uppnå, också på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. Av denna anledning så är det då och då viktigt att kommunicera hur mycket ens existerande kunder och samarbetspartners betyder för en, något som oftast går att göra med ganska små men effektiva medel.Jultider öppnar turligt nog upp för en naturlig anledning att vara höra av sig med en fin julhälsning samtidigt som man dessutom kan passa på att visa sin generositet. Ett trevligt julkort och en god tårta är något som mest troligt kommer att generera mycket glädje och skapa bra goodwill för företaget. Självklart kanske inte detta är något man kan skicka till flera tusentals kunder om man driver en webbshop eller liknande, men det fungerar utmärkt för ett företag med lite större samarbetspartners och kunder. I exemplet med webbshoppen kan man istället kanske satsa på en digital julhälsning av något slag, möjligtvis genom att bara göra ett trevligt mejlutskick som inte behöver vara konstruerat för att driva försäljning av något slag, utan enbart för att faktiskt sprida lite trevlig julglädje!